Pagina 3 van 4

Re: Köln Hbf - Brussel-Zuid - 380EUR by taxi!

Geplaatst: 21 dec 2019, 13:46
door dentheo
rdv schreef:
21 dec 2019, 11:40
Rian, kan je mijn observatie/gevoel bevestigen dat ICE veel toegevelijker is in dergelijke omstandigheden? Maw dat ze sneller geneigd zijn om THA passagiers mee te nemen?
Ik meende altijd dat de reden daarvan was dat je in de ICE nu eenmaal niet moet reserveren...

Re: Köln Hbf - Brussel-Zuid - 380EUR by taxi!

Geplaatst: 21 dec 2019, 14:28
door rvdborgt
rdv schreef:
21 dec 2019, 11:40
Rian, kan je mijn observatie/gevoel bevestigen dat ICE veel toegevelijker is in dergelijke omstandigheden? Maw dat ze sneller geneigd zijn om THA passagiers mee te nemen?
Ik vind het moeilijk om daarover iets te zeggen. Ik reis van/naar Duitsland vrijwel nooit met de Thalys omdat dat tarifair minder interessant is en kom dus zelf niet in die situatie. Ik zou vermoeden dat DB wel toegefelijker is maar meer dan een vermoeden/gevoel is het niet.

Groetjes,
Rian

Re: Köln Hbf - Brussel-Zuid - 380EUR by taxi!

Geplaatst: 21 dec 2019, 15:22
door groentje
rdv schreef:
21 dec 2019, 11:50
Kan iemand de reden voor het afschaffen van ICE15 en ICE17 op 15/12 terugvinden? Er was sprake van een wilde staking.

Verstuurd vanaf mijn ALE-L21 met Tapatalk
Rechtvaardiging van de afschaffing in België werd gewoon op vertraging uit Duitsland gewettigd, zonder extra commentaar.

Re: Köln Hbf - Brussel-Zuid - 380EUR by taxi!

Geplaatst: 21 dec 2019, 19:59
door rdv
Dankjewel groentje.
Een vertraging van oneindige duur dan, want volgens de NMBS gegevens heeft ICE10 niet gereden op zaterdag 14/12 (dus tegentrein ICE15 afgeschaft op 15/12), en ICE16 is op 15/12 niet verdergeraakt dan Aken (en dus ICE17 op 15/12 afgeschaft van Brussel tot Frankfürt).

Re: Köln Hbf - Brussel-Zuid - 380EUR by taxi!

Geplaatst: 21 dec 2019, 20:02
door rdv
dentheo schreef:
21 dec 2019, 13:46
rdv schreef:
21 dec 2019, 11:40
Rian, kan je mijn observatie/gevoel bevestigen dat ICE veel toegevelijker is in dergelijke omstandigheden? Maw dat ze sneller geneigd zijn om THA passagiers mee te nemen?
Ik meende altijd dat de reden daarvan was dat je in de ICE nu eenmaal niet moet reserveren...
Reservatieplicht bij THA is relatief: als je aan de deur van de trein een ticket koopt, krijg je geen zetel toegewezen. Idem als bij een gekoppelde THA één stel niet mee rijdt, of als de THA passagiers van een vorige afgeschafte trein op een volgende worden toegelaten, je krijgt geen nieuw ticket met een gewijzigde reservatie.

Re: Köln Hbf - Brussel-Zuid - 380EUR by taxi!

Geplaatst: 21 dec 2019, 22:47
door trainlovertje
Vandaag in Aachen Hbf gehoord bij een afschaffing van een Thalys naar Keulen uit Parijs: "Dieser Zug fällt heute aus, Grund dafür ist ein Streik in Belgien." Natuurlijk was dat niet in België, maar in Frankrijk. Dan heb ik het gevoel dat ze de schuld gewoon van zich af proberen te schuiven, no matter how...

Bij die ICE kan dat natuurlijk niet gelegen hebben aan een staking in Frankrijk, maar ik wil maar zeggen dat de kans groot is dat die wilde staking dan ook niet klopt.

Re: Köln Hbf - Brussel-Zuid - 380EUR by taxi!

Geplaatst: 14 jan 2020, 02:40
door Ouwe
rvdborgt schreef:
19 nov 2019, 22:57
ICE 10 laat je in Keulen natuurlijk niet op een of twee reizigers wachten maar 40 reizigers zijn naar mijn mening wel een serieuze afweging waard.
Hou er rekening mee dat door de RE9 en andere treinen de vertraging groter wordt als er te lang wordt gewacht. Door een hoop langdurige werkzaamheden op het traject tussen Keulen en Aken krijg je een domino-effect, want de ICE kan de RE9 niet meer inhalen als de de ICE een kwartier of meer vertraging heeft. De vertraging loopt dus gewoon snel enorm op voor DB als men wacht, ofwel voor de reizigers al in de ICE of voor de reizigers in andere treinen. De kosten lopen dus snel hoog, een kleine 50 reizigers met een taxi laten reizen is dan nog een betaalbare oplossing. Langere taxitrajecten van taxichauffeurs waarmee vaker gewerkt wordt kan overigens ook weer goedkoper en makkelijker zijn dan werken met tqxichquffeurs elders. Al is het maar omdat het een hoop administratie en uitzoek werk bespaard. Het is dus net welke overweging de specifieke medewerker maakt.

Re: Köln Hbf - Brussel-Zuid - 380EUR by taxi!

Geplaatst: 21 jan 2020, 08:04
door Ouwe
rdv schreef:
20 dec 2019, 12:23
Begeleiding door DB in Aken was wel ondermaats: enkel één personeelslid op het perron die niet veel meer deed dan briefjes schrijven en haar paraplu opentrekken. Volgens de Europese regels had DB ook drank en snacks moeten voorzien, maar daar was totaal geen sprake van. ICE personeel was niet te zien (ik denk dat ze met de defecte ICE teruggereden zijn naar Köln).
Er staat nergens dat ze dit verplicht zijn bij elke vertraging van een uur of meer.

Ik zou de tekst van de EU maar eens een keer goed doorlezen:
Interpretative Guidelines on Regulation (EC) No 1371/2007 of the European Parliament and of the Council on rail passengers' rights and obligations

4.4.1. Provision of meals, refreshments and accommodation (Article 18(2))

Where there is a delay of more than 60 minutes, railway undertakings are obliged to provide meals and refreshments, in ‘reasonable relation’ to the waiting time, if they are available (in sufficient quantity) on the train or in the station. If they are not available (or in insufficient quantity) on board or in the station, the obligation of the railway undertaking is qualified by whether they can reasonably be provided. The railway undertaking will have to evaluate whether the provision of meals and refreshments is ‘reasonable’, taking into account criteria such as the distance from the place of delivery, the time required for and ease of delivery, and the cost. They cannot however be exempted from the requirement to assess each situation on a case-by-case basis.

Article 18(2) of the Regulation does not set minimum quality requirements for assistance. The quality of meals and refreshments, hotel or other accommodation, and other assistance should be reasonable and proportionate to the inconvenience suffered, including meeting the needs of persons with disabilities or reduced mobility. Where no hotel accommodation can be offered, the quality of ‘other accommodation’ should be as close as possible to a hotel. The Commission considers ‘in reasonable relation to the waiting time’ to mean that railway undertakings should provide passengers with appropriate assistance corresponding to the length of the delay and the time of day (or night) at which it occurs.
Interpretatieve richtsnoeren betreffende Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer
4.4.1. Aanbieden van maaltijden, verfrissingen en accommodatie (artikel 18, lid 2)

Wanneer de vertraging meer dan 60 minuten bedraagt, dienen spoorwegondernemingen maaltijden en verfrissingen aan te bieden die in een redelijke verhouding staan tot de wachttijd en indien er in de trein of het station (voldoende) beschikbaar zijn. Indien er aan boord of in het station geen of onvoldoende maaltijden of verfrissingen beschikbaar zijn, wordt de verplichting van de spoorwegonderneming bepaald door wat redelijkerwijs haalbaar is. Op basis van criteria zoals de afstand tot de plaats van levering, de nodige tijd, praktische uitvoerbaarheid en de kostprijs moet de spoorwegmaatschappij beoordelen of het „redelijkerwijs” haalbaar is om maaltijden en verfrissingen aan te bieden. Er kan echter niet worden afgeweken van de verplichting om elke individuele situatie afzonderlijk te beoordelen.

In artikel 18, lid 2, van de verordening zijn geen minimumnormen vastgesteld inzake de kwaliteit van de geboden bijstand. De kwaliteit van de maaltijden en verfrissingen, hotels of andere accommodatie en andere bijstand moet redelijk zijn en in verhouding staan tot de veroorzaakte hinder, eveneens rekening houdend met de behoeften van personen met een handicap of beperkte mobiliteit. Wanneer geen hotelaccommodatie kan worden aangeboden, moet de kwaliteit van de alternatieve accommodatie de kwaliteit van een hotel zo dicht mogelijk benaderen. De Commissie verstaat onder „in een redelijke verhouding tot de wachttijd” dat spoorwegondernemingen passagiers passende bijstand moeten bieden, rekening houdend met de duur van de vertraging en het tijdstip van de dag (of nacht) waarin ze optreedt.

Re: Köln Hbf - Brussel-Zuid - 380EUR by taxi!

Geplaatst: 21 jan 2020, 08:41
door rdv
Ouwe schreef:
21 jan 2020, 08:04
rdv schreef:
20 dec 2019, 12:23
Begeleiding door DB in Aken was wel ondermaats: enkel één personeelslid op het perron die niet veel meer deed dan briefjes schrijven en haar paraplu opentrekken. Volgens de Europese regels had DB ook drank en snacks moeten voorzien, maar daar was totaal geen sprake van. ICE personeel was niet te zien (ik denk dat ze met de defecte ICE teruggereden zijn naar Köln).
Er staat nergens dat ze dit verplicht zijn bij elke vertraging van een uur of meer.

Ik zou de tekst van de EU maar eens een keer goed doorlezen:
Interpretatieve richtsnoeren betreffende Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer
4.4.1. Aanbieden van maaltijden, verfrissingen en accommodatie (artikel 18, lid 2)

Wanneer de vertraging meer dan 60 minuten bedraagt, dienen spoorwegondernemingen maaltijden en verfrissingen aan te bieden die in een redelijke verhouding staan tot de wachttijd en indien er in de trein of het station (voldoende) beschikbaar zijn. Indien er aan boord of in het station geen of onvoldoende maaltijden of verfrissingen beschikbaar zijn, wordt de verplichting van de spoorwegonderneming bepaald door wat redelijkerwijs haalbaar is.
Ik zie niet in waar er zou staan dat dit in mijn geval niet zou gemoeten hebben. De vertraging was uiteindelijk 2u (dus ruim meer dan een uur), was goed te voorzien (minder dan een half uur na vertrek uit Aachen heeft men beslist de trein af te schaffen, terug te keren naar Aachen en de reizigers op de volgende ICE naar Brussel te zetten), en er was voldoende aanbod (er zijn meerdere winkels in Aachen Hbf en er is DB-personeel). Vouchers uitdelen was voldoende geweest.

De interpretatie is m.i. ruim gesteld voor het geval dat een trein strandt op een moeilijk bereikbare plaats, of als de vertraging moeilijk te voorspellen is, etc. Dat lees ik toch hier:
Indien er aan boord of in het station geen of onvoldoende maaltijden of verfrissingen beschikbaar zijn, wordt de verplichting van de spoorwegonderneming bepaald door wat redelijkerwijs haalbaar is. Op basis van criteria zoals de afstand tot de plaats van levering, de nodige tijd, praktische uitvoerbaarheid en de kostprijs moet de spoorwegmaatschappij beoordelen of het „redelijkerwijs” haalbaar is om maaltijden en verfrissingen aan te bieden. Er kan echter niet worden afgeweken van de verplichting om elke individuele situatie afzonderlijk te beoordelen.
Naar mijn ervaring zijn SNCF en NMBS voor dergelijke gevallen beter georganiseerd: in België staat er een voorraad wafels en water klaar in de grotere stations om ter plaatse uit te delen of in een camionette te laden. Op iedere TGV is er een (ruim) noodrantsoen beschikbaar dat wordt uitgedeeld vanaf de trein meer dan een uur vertraging heeft.

Re: Köln Hbf - Brussel-Zuid - 380EUR by taxi!

Geplaatst: 22 jan 2020, 09:24
door Ouwe
Maar op Aachen Hbf is heel beperkt DB personeel. Aachen Hbf is namelijk geen groot station. De loketten zijn niet van DB en ook het onderhoudspersoneel is niet van DB. Waarschijnlijk is al het aanwezige personeel bezig geweest om alles in goede banen te leiden, zowel voor de reizigers als de afhandeling van de defecte trein zodat de gevolgen van de uitval zo min mogelijk invloed heeft op andere treinen. Dan zou ik zeggen dat het toch netjes is dat de DB eraan werkt om iedereen zo snel mogelijk verder te krijgen, in plaats van onnodig veel tijd te gaan besteden om drinken uit te delen. De tijd die hiervoor nodig is kan namelijk snel oplopen. Ik zou zelf eigenlijk vrij geirriteerd raken als in normale omstandigheden (dus niet een stikhete zomerdag) mijn vertraging nog verder zou oplopen omdat er wat drinken uitgedeelt zou moeten worden. Op Aachen Hbf is immers een gratis waterpunt! De DB is vaak makkelijker dan de NMBS of NS als het gaat om dit soort dingen en op grotere stations hier ook wel gebruik van gemaakt. Er zal bij DB toch een beslissing zijn genomen waarom dit in jpue geval niet te doen. Om kosten zullen ze het echt niet laten, dus zal er waarschijnlijk een beslissing zijn genomen die uiteindelijk in het voordeel van de reizigers is geweest.

Re: Köln Hbf - Brussel-Zuid - 380EUR by taxi!

Geplaatst: 22 jan 2020, 11:16
door rdv
Ik heb natuurlijk geen zicht achter de schermen, maar veel activiteit van DB personeel heb ik niet gezien: ICE heeft reizigers afgezet en is onmiddellijk teruggekeerd richting Köln (het spoor was dus snel weer vrij), het ICE personeel is terug meegereden naar Köln (een gemiste kans om hen in te zetten voor reizigersassistentie). Er was één personeelslid van DB (onderstationchef) op het perron die vertragingsformulieren uitdeelde. En we werden niet verder geholpen: DB heeft THA niet verwittigd van de treinuitval, zodat de reizigers niet met de THA mee mochten. De enige mededeling aan de reizigers was op de defecte ICE: overstappen op de volgende ICE binnen 2uur.

Ik vraag me af, als Aken niet groot genoeg is om voldoende reizigersassistentie te geven, waar kan het dan wel? Enkel in de heel grote stations (genre Köln hbf, Hamburg Hbf, Frankfürt Hbf en München Hbf)?

Re: Köln Hbf - Brussel-Zuid - 380EUR by taxi!

Geplaatst: 22 jan 2020, 11:36
door trainlovertje
De loketten in Aachen Hbf zijn wel van DB, en of het onderhoudspersoneel van DB is of niet, dat doet er weinig toe. In België wordt het onderhoud van de stations ook door ISS of gelijkaardige bedrijven georganiseerd. Nu, het is wel zo dat er gewoonlijk maar 1 iemand rondloopt van DB Service. Verder kan je aan de DB loketten altijd vragen voor een 'Railteam' stempel, dan mag je wel mee met de Thalys. Dat heb ik zelf al een aantal keer meegemaakt, alleen wordt dat de reizigers niet verteld om één of andere reden. Waarschijnlijk omdat ze niet allemaal mee kunnen op de volgende Thalys.

Re: Köln Hbf - Brussel-Zuid - 380EUR by taxi!

Geplaatst: 22 jan 2020, 13:02
door rdv
Er was geen tijd om een Railteam-stempel te gaan halen, jammergenoeg.
Bij Thalys leggen ze de verantwoordelijkheid bij DB, één telefoontje naar de dispatch van THA was voldoende geweest om hun Train Manager te verwittigen, en dan zouden ze de ICE-reizigers toelaten op de THA. Althans dat is wat de Social Media jongens/meisjes me vertellen, of het in de praktijk waar zou zijn is af te wachten.

Soit, mocht dit een luchtvaartforum zijn zou je denken dat dit verhalen over één of andere low cost-maatschappij zou zijn, niet over een gevestigde en betrouwbare maatschappij als DB.

Er is m.i. iets mis met de klantgerichtheid van een deel van het personeel bij ICE en THA. Onlangs een polonaise moeten doen in Düren: de passagiers uit twee ICE's moesten uitgewisseld worden (reizigers die op de ICE naar Frankfürt zaten, moesten overstappen op de ICE die uit Frankfürt kwam (en v.v.) waarnaar beide treinen omkeerden en terug naar hun vertrekstation reden. Kan gebeuren, maar het zou het personeel wel sieren om mensen die zware koffers de trappen op moeten zeulen, een handje toe te steken. Men stond erbij en keek ernaar.

Re: Köln Hbf - Brussel-Zuid - 380EUR by taxi!

Geplaatst: 22 jan 2020, 13:17
door trainlovertje
Het treinpersoneel van DB mag blijkbaar niet helpen bij het dragen van valiezen van reizigers, omdat er in het verleden reeds arbeidsongevallen zijn gebeurd en het personeel daar niet voor verzekerd is.
Welja, klantvriendelijk is het niet, en die Duitsers houden zich wel hardnekkig vast aan het feit dat ze niet mogen helpen... Een klein beetje hulp is vaak al te veel gevraagd.

Re: Köln Hbf - Brussel-Zuid - 380EUR by taxi!

Geplaatst: 22 jan 2020, 15:46
door kika
trainlovertje schreef:
22 jan 2020, 13:17
Het treinpersoneel van DB mag blijkbaar niet helpen bij het dragen van valiezen van reizigers, omdat er in het verleden reeds arbeidsongevallen zijn gebeurd en het personeel daar niet voor verzekerd is.
Dat gebruiken ze zelfs bij kinderwagens. Waarom ze dan bij rolstoelen wel moeten helpen? rdv heeft hier wel een punt, DB mag wel eens een nieuwe polis afsluiten voor de werknemers die net dat kleine beetje uitgebreider iis.